kmbak_exlibris_opus_1123_2017
kmbak_exlibris_opus_1115_2017
kmbak_exlibris_opus_1083_2017
kmbak_exlibris_opus_1043_2017
kmbak_exlibris_opus_997_2015
kmbak_exlibris_opus_935v2_2015
kmbak_exlibris_opus_1008_2016
Krzysztof Marek Bąk

Jest autorem ponad 1700 ekslibrisów i małych form graficznych realizowanych w technikach cyfrowych.

 

Ma w dorobku 95 wystaw indywidualnych w Polsce, Niemczech, Belgii, Czechach, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Danii, Bułgarii, Finlandii, USA, Japonii i Kuwejcie. Brał udział w licznych prezentacjach zbiorowych i konkursach, uzyskując ponad 35 nagród i wyróżnień. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris w Gliwicach. Członek Deutsche Exlibris-Gesellschaft.

W pracy naukowej zajmuje się teorią ekslibrisu współczesnego.

Ukończył ASP we Wrocławiu. Jest doktorem habilitowanym sztuki. Zawodowo związany jest z Uniwersytetem Śląskim, gdzie pełni funkcję Dziekana Wydziału Sztuki i Nauk o Edukacji. W Instytucie Sztuk Plastycznych UŚ prowadzi Pracownię Badań nad Ekslibrisem Współczesnym.

Opublikował pięć powieści sensacyjno-kryminalnych, w tym czterotomowy cykl o śledztwach Komisarz Orłowskiej.

 

Mieszka w Bielsku-Białej.

He is the author of more than 1700 exlibris and mini-print realized in digital techniques.
He has 95 solo exhibitions in Poland, Germany, the Czech Republic, Portugal, Great Britain, Bulgaria, Belgium, Finland, Denmark, USA, Japan and Kuwait. He participated in numerous group presentations and competitions, winning over 35 awards and distinctions. Artistic Director of the International Exlibris Competition in Gliwice.
Member of Deutsche Exlibris-Gesellschaft

In his research work, he deals with the theory and philosophy of contemporary exlibris.


He graduated from the Academy of Fine Arts in Wrocław. Nowadays is associate professor of art. He is professionally associated with the University of Silesia, where he holds the position of Dean of the Faculty of Arts and Educational Sciences in Cieszyn. He run Modern Exlibris Research Studio at the Institute of Fine Arts US. 

He has published five sensational-crime novels, including a four-volume cycle of investigations by Commissioner Orłowska.

He lives in Bielsko-Biala (Poland) .

  • Wix Facebook page
  • Instagram Ikona społeczna