© 2014-2017 by Krzysztof Marek Bak

Krzysztof Marek Bąk

Jest autorem ponad 1700 ekslibrisów i małych form graficznych realizowanych w technikach cyfrowych.

 

Ma w dorobku 95 wystaw indywidualnych w Polsce, Niemczech, Belgii, Czechach, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Danii, Bułgarii, Finlandii, USA i Kuwejcie. Brał udział w licznych prezentacjach zbiorowych i konkursach, uzyskując ponad 35 nagród i wyróżnień. Dyrektor artystyczny Międzynarodowego Konkursu na Ekslibris w Gliwicach. Członek Deutsche Exlibris-Gesellschaft.

W pracy naukowej zajmuje się teorią ekslibrisu współczesnego.

Ukończył ASP we Wrocławiu. Jest doktorem habilitowanym sztuki. Zawodowo związany jest z Uniwersytetem Śląskim, gdzie pełni funkcję Prodziekana Wydziału Artystycznego w Cieszynie oraz Kierownika Zakładu Grafiki w Instytucie Sztuki. 

Opublikował pięć powieści sensacyjno-kryminalnych, w tym czterotomowy cykl o śledztwach Komisarz Orłowskiej.

 

Mieszka w Bielsku-Białej.

He is the author of more than 1700 exlibris and mini-print realized in digital techniques.
He has 95 solo exhibitions in Poland, Germany, the Czech Republic, Portugal, Great Britain, Bulgaria, Belgium, Finland, Denmark, USA and Kuwait. He participated in numerous group presentations and competitions, winning over 35 awards and distinctions. Artistic Director of the International Exlibris Competition in Gliwice.
Member of Deutsche Exlibris-Gesellschaft

In his research work, he deals with the theory and philosophy of contemporary exlibris.


He graduated from the Academy of Fine Arts in Wrocław. Nowadays is associate professor of art. He is professionally associated with the University of Silesia, where he holds the position of Deputy Dean of the Faculty of Art in Cieszyn and head of the Department of Graphic Arts at the Institute of Art. He runs his own studio of Conceptual Graphics and Comics.

 

He has published five sensational-crime novels, including a four-volume cycle of investigations by Commissioner Orłowska.

He lives in Bielsko-Biala (Poland) .

  • Wix Facebook page
  • Instagram Ikona społeczna
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now